ระบบสรุปยอดผ้าป่าการศึกษา 60 ปี โรงเรียนหนองไผ่

Update วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 22:00 น.

ยอดแยกตามกลุ่มผู้บริจาค

1,800,000.00

เสาโดมเพื่อน้อง

รายละเอียด

5,000.00

คณะกรรมการสถานศึกษา

รายละเอียด

179,766.89

ผู้บริหาร/ครู

รายละเอียด

191,786.50

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รายละเอียด

13,000.00

ศิษย์เก่า

รายละเอียด

421,143.00

บุคคลทั่วไป/ไม่ออกนาม

รายละเอียด

รายนามผู้บริจาคตั้งกองผ้าป่า