ระบบสรุปยอดผ้าป่าการศึกษา 60 ปี โรงเรียนหนองไผ่

Update วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16:30 น.

ยอดแยกตามกลุ่มผู้บริจาค

1,800,000.00

เสาโดมเพื่อน้อง

รายละเอียด

49,600.00

คณะกรรมการสถานศึกษา

รายละเอียด

216,565.89

ผู้บริหาร/ครู

รายละเอียด

193,126.45

นักเรียน/ผู้ปกครอง

รายละเอียด

115,954.00

ศิษย์เก่า

รายละเอียด

605,288.00

บุคคลทั่วไป/ไม่ออกนาม

รายละเอียด

รายนามผู้บริจาคตั้งกองผ้าป่า