ระบบสรุปยอดผ้าป่าการศึกษา 59 ปี โรงเรียนหนองไผ่

Update วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 23:00 น.

ยอดแยกตามกลุ่มผู้บริจาค

132,000.00

ประธานฝ่ายสงฆ์

รายละเอียด

106,240.00

คณะกรรมการสถานศึกษา

รายละเอียด

149,520.00

ผู้บริหาร/ครู

รายละเอียด

153,677.25

นักเรียนปัจจุบัน

รายละเอียด

681,608.00

ศิษย์เก่า

รายละเอียด

385,498.24

บุคคลทั่วไป/ไม่ออกนาม

รายละเอียด

รายนามผู้บริจาคตั้งกองผ้าป่า